Clubul Alpin Român – Filiala București invită membrii la Adunarea Generală a Filialei, în data de 29 aprilie 2022, la ora 17.00, la sediul din București, bd. Regina Elisabeta nr. 35, et. 1, ap. 7, sector 5.

📋
Ordinea de zi este:
  • Descărcarea de gestiune pe anul 2021
  • Aprobarea Regulamentului de ordine interioară a Filialei București
  • Prezentarea raportului de activități pe anul 2021
  • Aprobarea bugetului pe anul 2022

În cazul în care nu se prezintă 50% + 1 din membrii cu drept de vot, adunarea se va reprograma după două ore și se va desfășura indiferent de numărul de membri cu drept de vot prezenți, conform dispozițiilor art. 15 alin. 16 din Statut.

Să ne vedem în număr cât mai mare pe 29 aprilie 2022.
Consiliul Director al Filialei București