Bună ziua,

În urma deciziei Consiliului Director al Clubului Alpin Român - Filiala București, din data de 20.12.2022, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a asociației CAR Filiala București pentru data de 11.01.2023, ora 17:00, la sediul CAR Filiala București, adresa Blvd. Regina Elisabeta nr. 35, et.1, ap.7, sector 5, București.

📋
Unicul punct pe ordinea de zi este:

Ratificarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Clubului Alpin Român din 18.12.2021, respectiv:
1. Înființarea Sucursalei Constanța a Clubului Alpin Român;
2. Înființarea Sucursalei Dej a Clubului Alpin Român;
3. Alegerea membrilor Consiliului Director al Clubului Alpin Român;
4. Descărcarea de gestiune a membrilor anteriori ai organelor de conducere;
5. Împuternicirea Dlui. Cezar Manea pentru efectuarea înregistrărilor corespunzătoare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Conform Statutului, în cazul în care nu se prezintă 50%+1 din membrii cu drept de vot, această Adunare Generală se va reprograma în aceeași zi, la ora 19:00, și se va desfășura indiferent de numărul de membri cu drept de vot prezenți. Au drept de vot membrii cu cotizația plătită la zi.

Cu respect,

Consiliul Director al Filialei București a Clubului Alpin Român