Clubul Alpin Român – Filiala București invită membrii la Adunarea Generală a Filialei, în data de 12 aprilie 2023, orele 17.00, la sediul din București, Bd. Regina Elisabeta, Nr. 35, Et. 1, Ap. 7, Sector 5. Întâlnirea va avea loc cu prezență fizică și nu on-line.

📋
Ordinea de zi este:
  • Aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director pentru anul 2022.
  • Aprobarea raportului de activitate al Comisiei de Cenzori pentru anul 2022.
  • Aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.
  • Aprobarea proiecției bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.
  • Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2023.
  • Aprobarea înființării Departamentelor și Comisiilor de lucru.
  • Actualizarea numărului de membri din cadrul Filialei.

În cazul în care nu se prezintă 50% + 1 din membrii cu drept de vot, adunarea se va reprograma după două ore și se va desfășura indiferent de numărul de membri cu drept de vot prezenți, conform dispozițiilor art. 15 alin. 16 din Statut.
Să ne vedem în număr cât mai mare în data de 12 aprilie 2023.

Cu respect,

Consiliul Director al Filialei București a Clubului Alpin Român